Projektist

Jõe eri kallastel seisvad, eri riikidele ja eri kultuuridesse kuuluvad ning erineva saatuse ja ajalooga Narva ja Jaanilinna kindlus moodustavad kõigest hoolimata juba ammu ühtse terviku.

Projekt „Narva ja Jaanilinna ainulaadse piiriülese kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine” oli suunatud turismiinfo kättesaadavuse parandamisele ning Narva-Jaanilinna piiriäärsete alade turismitaristu arendamisele ajalooliste kindluserajatiste rekonstrueerimise teel.

Projekti põhitulemused: Narvas restaureeriti Victoria bastioni seinad, kasematid ja püssirohukelder. Püssirohukeldrisse rajati turismikeskus, kasemattides avati ajaloonäitus, Jaanilinna kindluses restaureeriti 17. sajandist pärit püssirohuladu, mille raames avati turismikeskus ja pandi välja kindluse ajaloost pajatav ekspositsioon; 1492. aastast pärit Nelinurkse kindluse müürid (tornivahed) konserveeriti ja kindluse territoorium heakorrastati ja avati külastajatele.

Projekti raames koolitati ka Narva ja Jaanilinna giide ja muuseumitöötajaid, uutele turismiobjektidele loodi veebilehed ja kaubamärgid.
Projekti partnerid: Narva linna arenduse ja ökonoomika amet (juhtpartner, Eesti), Leningradi oblasti riigieelarveline kultuuriasutus Muuseumiagentuur (Venemaa).
Projekti kogueelarve oli 6 871 455 eurot.
Sellest 6 184 309 eurot moodustas programmi kaasrahastamine, partnerite kaasrahastamise suurus oli 687 146 eurot.
Eesti riigieelarvest eraldati 1 836 487 eurot (lisati programmi kaasrahastusse).

Euroopa Liidu naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Venemaa piiriäärse koostöö programm 2007−2013 pakub rahastust ühise piiriülese tegevuse arendamiseks eesmärgiga suurendada piirkonna konkurentsivõimet, kasutades ära selle potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vaheliste teede ristumiskohas.

www.estlatrus.eu www.siseministeerium.ee

See dokument on välja töötatud Euroopa Liidu naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Venemaa piiriäärse koostöö programmi 2007−2013 raames. Dokumendi sisu eest vastutavad eranditult projekti „Narva-Ivangorodi ainulaadse piiriülese kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine” partnerid ning see ei kajasta mingil moel programmis osalevate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti.